درباره ما

گروه آسوپ در اسفند سال ۹۸ هجری شمسی راه اندازی شده است و تعداد نفرات گروه در ابتدای کار یک نفر است یعنی خود من که در حال نوشتن این مطلب هستم.این گروه در راستای ایجاد و استفاده از تکنولوژی های جدید درفضای وب فعالیت خواهد کرد و همچنین ایده هایی در دیگر ضمینه های علمی برای انجام خواهد داشت .

۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۸

ساخته شده با پلتفرم سایت ساز Asoop